Informace o zpracování osobních údajů

Formuláře na webu

Při vyplnění dotazníku na webu pro ověření připojení, je nutné zadat adresu a je možné zadat své jméno, telefonní kontakt či email. Tyto údaje jsou uchovávány maximálně 1 měsíc společně s IP adresou odkud šel požadavek. Po měsíci dojde k jejich smazání či přesunu do předsmluvního vztahu. V případě, že uvedete jen adresu, nepovažujete se to za osobní údaj.

Předsmluvní a smluvní vztah

• Zpracováváme jméno, adresu připojení a adresu trvalého pobytu,
• Název společnosti, jméno osoby jednat za společnost, IČ a DIČ jeli potřeba ke smluvnímu vztahu.
• Datum narození,
• Číslo občanského průkazu či pasu, u dříve uzavřených smluv rodné číslo. Tento druh údajů zůstává jen ve smluvní dokumentaci a není přepisován do databáze.
• Každému zákazníkovi je vygenerováno zákaznické číslo, ip adresa, mac adresa.
• V případě že nastavujeme zařízení, uchováváme přístupové údaje. Tyto údaje je nutné držet v rámci poskytnutí služby a zákonných požadavků (zejména zákon č.127/2005 Sb a další legislativy)

Uvedení tel. čísla a emailu jsou na smlouvě dobrovolné a lze je kdykoliv odvolat. Údaje jsou uchovávány po dobu trvání smlouvy a následně 10 let (zákon o DPH) Následně jsou skartovány.

Fyzické smlouvy uchováváme v archivu, elektronickou formu dat v zabezpečeném administračním systému v zabezpečné místnosti bez přístupu třetích osob.

Předávání dat
Data jsou předávany pouze v oprávněném zájmu a pro potřebu plnění smlouvy. V žádném případě osobní údaje neprodáváme. Část fakturačních údajů putuje společnosti zabezpečující vedení účetnictví a daňové poradenství. Část dat předáváme finančnímu úřadu dle nároků legislativy a část také ČTÚ či Policii České Republiky na základě příkazu soudu.

Smlouvy s partnery

Smlouvy jsou uchovávány většinou v papírové podobě, uzamčené v kanceláři. V případě elektronicky zpracovaných smluv jsou uloženy na našem datovém uložišti v zabezpečené místnosti, ve složce s omezeným přístupem.