Tento týden jsme vyměnili páteřní spoj pro Zlonice. Nový spoj přenáší data rychlostí 10 Gbps, tedy 10.000 Mbps. Novinkou je použití českého výrobku od firmy Racom. Při dřívějších akcích jsme využívali řešení od firmy Ericsson.

Tento rádiový spoj není naší jedinou cestou, jak dostat rychlý internet do Zlonic. Z našeho vysílače u ropovodu, podél něhož vede velké množství optických vláken, máme postavené dvě rádiové trasy na různé objekty ve Zlonicích. Zálohou je ještě další rádiová trasa směrem na Dřínov. Případná porucha je díky automatizovanému nastavení v řádu desítek sekund odstraněna nasměrováním dat jinou cestou.