Internet pro Kutrovice

Umístění přístupových bodů bezdrátového internetu skvely.net pro Kutrovice

Bezdrátový internet pro Kutrovice poskytujeme od roku 2009, kdy jsme našli vhodné místo pro umístění antén tak, abychom pokryli velkou část obce. Přístupový bod je umístěn ve středu obce, nicméně stromy v obci komplikují dokonalé pokrytí signálem. Pro správné fungování internetu jsou vyhrazeny tři sektorové antény. Umístění přístupového bodu je zobrazeno na mapce.

Někteří naši zákazníci, v případě, že nemají přímou viditelnost na naše antény v Kutrovicích, jsou připojeni na vysílač v Neprobylicích.

Ověřit dostupnost
Ověřte si dostupnost připojení, včetně existence datové kabeláže pomocí našeho jednoduchého formuláře

V Kutrovicích zajišťujeme připojení k internetu pro dvě desítky domácností. Údaj o počtu zákazníků je z dubna 2021.

V současné době považujeme pokrytí Kutrovic za dostačující.