Internet pro Královice

Umístění přístupových bodů bezdrátového internetu skvely.net pro Královiceobec Královice, okres Kladno, Středočeský Kraj

Bezdrátový internet pro Královice poskytujeme od roku 2007, kdy jsme ve spolupráci s obcí našli vhodné místo pro umístění antén tak, abychom pokryli velkou část obce. Přístupový bod je umístěn ve středu obce, nicméně stromy v obci komplikují dokonalé pokrytí signálem. Pro správné fungování internetu je vyhrazeno pět sektorových antén. Umístění přístupového bodu je zobrazeno na mapce.

Někteří naši zákazníci, v případě, že nemají přímou viditelnost na naše antény v Královicích, jsou připojeni na vysílače v Dřínově, Dolíně či v Neprobilicích. Jedná se hlavně o lokalitu v novostavbách směrem na Dřínov.

Ověřit dostupnost
Ověřte si dostupnost připojení, včetně existence datové kabeláže pomocí našeho jednoduchého formuláře

V Královicích zajišťujeme připojení k internetu na padesátku domácností. Údaj o počtu zákazníků je z dubna 2021.

V současné době považujeme pokrytí Královic za dostačující.

Další foto

Letecký náhled na umístění vysílače - Královice