Internet pro Hradečno

Umístění přístupových bodů bezdrátového internetu skvely.net pro Hradečno a Hradečno-Nová Ves(také pro její část Nová Ves, Středočeský Kraj. Každý však říká jen Hradečno :)

Bezdrátový internet pro Hradečno poskytujeme od roku 2007, kdy jsme našli vhodné místo pro umístění antén tak, abychom pokryli velkou část obce. Přístupový bod je umístěn ve středu obce, na kopci. Na pokrytí a správné fungování internetu je vyhrazeno šest sektorových antén. Umístění přístupového bodu je zobrazeno na mapce.

Někteří zákazníci v Hradečně jsou také připojeni na vysílače ve Smečně nebo ve Slaném v případě, že nemají přímou viditelnost na naše antény v obci.

Ověřit dostupnost
Ověřte si dostupnost připojení, včetně existence datové kabeláže pomocí našeho jednoduchého formuláře

V Hradečně zajišťujeme připojení k internetu pro čtyři desítky domácností. Údaj o počtu zákazníků je ze srpna 2016.

V současné době považujeme pokrytí Hradečna za dostačující.