Dosažitelné rychlosti připojení dle zařízení

Jaké zařízení si pořídit?

• Přemýšlíte nad tím, jaké zařízení si pořídit pro připojení k internetu?
• Jak dobře mi internet půjde s tímto zařízením?

Stručná odpověd: Slabý signál způsobí snížení rychlosti. Lepší signál dosáhnete větší anténou. Přímá viditelnost mezi anténami je důležitá. Naši pracovníci vám doporučí vhodné zařízení.

Připravili jsme pro Vás tabulku, která vychází z našich zkušeností a reálných měření našich zákazníků na naší síti. Dosažitelná vzdálenost je pro uvedenou maximální rychlost v optimálních podmínkách s rozumně odstíněným rušením. Dosažení vyšší vzdálenosti je za cenu poklesu rychlosti (viz níže). Překlenout vyšší vzdálenost s daným zařízením lze, pokud bychom mohli navýšit výkon na našich vysílačích. Legislativa nás však omezuje výkonem +27dBm EIRP v pásmu 5GHz.

Současně upozorňujeme, že uvedené rychlosti jsou maximální. Tarify H jsou poskytovány v agregaci. To znamená, že reálná rychlost v případě simultánního zatížení více zákazníky bude klesat dle vytížení až na úroveň zaručené minimální rychlosti zvoleného tarifu.

vzdálenost vzdálenost max. rychlost při tarifu v Mbps
Zařízení zisk antény optimální maximální H333 H512 H777 H999
802.11n - pásmo 5GHz ▼
Nanostation M5 loco 13dB 300m 500m 12 25 x x
Nanostation M5 16dB 350m 650m 12 25 x x
Nanobeam/Powerbeam M5-22 / M5-300 22dB 800m 1500m 12 25 35 40
Airgrid M5 HP-23 23dB 800m 1500m 6 12 x x
Nanobeam/Powerbeam M5-25 / 400 25dB 1100m 2200m 12 25 35 40
Airgrid M5 HP-27 27dB 1400m 3000m 6 12 x x
802.11ac - pásmo 5GHz ▼
Nanobeam 5AC 19dB 300m 500m 15 30 x x
LiteBeam AC 23dB 700m 1400m 15 30 45 60
Nanobeam AC ISO 400 / PowerBeam 5AC 400 25dB 800m 1900m 15 30 45 60
LiteBeam AC LongRange 26dB 900m 2100m 15 30 45 60
PowerBeam 5AC 500 27dB 1000m 2400m 15 30 45 60
PowerBeam 5AC 620 29dB 1300m 3000m 15 30 45 60
802.11ad - pásmo 60GHz ▼
Mikrotik SXTSQ 60 25dB 120m 160m *) 45 *) 60 *) 75 *) 90
Mikrotik RBLHGG 60 42dB 250m 500m *) 45 *) 60 *) 75 *) 90
Rozšíření informace: Komunikace na větší vzdálenost než maximální vzdálenost je možná za cenu snižování rychlosti Vašeho tarifu, pokud jednotka má možnost pracovat v méně výkonném režimu. Viz níže.

*) Použití technologie 60GHz je možné za měsíční platbu 250Kč+zvolený tarif. V ceně je zahrnut 30Mbps bonus pro download a 15Mbps bonus pro upload. Užití 60GHz je možné jen na velmi krátké vzdálenosti. Ne všude je možné instalovat 60GHz jednotku. Možnost použití závisí na rozhodnutí koordinace pásma ze stranu Českého Telekomunikačního Úřadu.

Efektiva - závislost rychlosti na signálu

Dosažitelnou rychlost ovlivňuje také intenzita signálu z našeho vysílače zachycená Vaším zařízením. Větší anténa, tedy anténa s větším ziskem, zachytí více signálu. Silnější signál způsobí, že Vaše jednotka komunikuje s vysílačem rychleji a přenese tedy za jednotku času více dat. Překážky v trase způsobují výrazný útlum signálu, a tím i ztrátu rychlosti.

Vzhledem k tomu, že vysílač poskytuje jednotlivým stanicím - pokud možno - stejné množství času, nízký signál způsobí výrazné snížení rychlosti zejména v okamžiku, kdy vysílač nemá dostatek času jen pro Vás. Slabý signál se snaží vysílač kompenzovat extra časovými příděly. To je úspěšné jen v době, kdy jiní zákazníci na stejném vysílači nevyužívají své připojení.

Optimální hodnota signálu je mezi -40 dBm až -60 dBm pro technologii 802.11n. Pro novější technologii 802.11ac doporučujeme signál mezi -40 dBm až -55 dBm. Současně je třeba dosáhnout odstupu od cizích signálů alespoň 20 dB, tedy cizí signál na stejném či sousedním kanále musí být menší než -75 dBm (tedy v rozsahu -75 dBm až -100 dBm). Jakmile je cizí signál silnější, dochází k přeslechům, a to snižuje maximální rychlost. Čím máte větší anténu, tím je směrovější a tím více potlačuje cizí signály.

Při použítí pásma 60 GHz je situace mírně odlišná. Současně dostupná zařízení používají jen modulaci QPSK/BPSP. Díky širokému pásmu je kapacita QPSK více jak 1Gbps, kde se uplatní limitace kabelového spojení. Rozpad spojení však nastává dříve než u 5GHz

Pokud je příjmaný signál slabý (nižší), snižují se veškeré parametry připojení na procentuální uvedené v orientačních tabulkách.

Orientačně se dá říci, že zdvojnásobení vzdálenosti utlumí signál o 6dB (4x). Například zařízení M5loco, má dosah 500m. Při použití na 1km, klesne signál o dalších 6dB, což je pokles rychlosti na 60%. Z rychlosti 12Mbps při tarifu H333 dosáhnete rychlosti 8Mbps. Při použití téhož zařízení na 2km, tedy o dalších 6dB méně se sníží rychlost na cca 20%-40%, tedy přibližně 2-4Mbps jakožto základ maximální rychlosti.

signál v 802.11n 5GHz rychlost
­–60 dBm 100%
–65 dBm 85%
–70 dBm 60%
–75 dBm 40%
–80 dBm 20%
–85 dBm 10%
–88 dBm rozpad
 
signál v 802.11ac 5GHz rychlost
–55 dBm 100%
–60 dBm 85%
–65 dBm 60%
–70 dBm 40%
–75 dBm 20%
–80 dBm 10%
–85 dBm 5%
–88 dBm rozpad
 
signál v 802.11ad 60GHz rychlost
–64 dBm 100%
–68 dBm 70%
–72 dBm rozpad

Možná Vás bude také zajímat