Optická síť Slaný-doliky

Informace jsou určené zejména pro vlastníky nemovitostí na sídlišti Na Dolíkách, kteří nám odsouhlasili napojení svého domu. V případě jakýchkoliv dotazů mi pište martin.kratochvil@altnet.cz

Probíhá napojování optických kabelech v jednotlivých objektech.

Srpen 2013

Vlastníci domů či společenství obdrželi dopis a také připravený formulář souhlasu.

25.9.2013

Rada města Slaný schválila náš záměr o umístění kabelů na pozemcích města Slaný. Zápis č.61 z Rady města dne 25.9.2013 - hledejte: AD 3

7.10.2013 - Fáze 1

Začnou výkopové práce na travnatých plochách. Nejedná se úplně o začátek naší akce. Na sídlišti začne probíhat výměna jednoho starého kabelu, nicméně výkopy budou následně využity pro umístění i našich chrániček pro kabely. Podařilo se nám vyjednat přiložení našich kabelů k těmto výkopovým pracím. Orientační plánek výkopových prací je na obrázku vpravo, nemělo by nikde dojít k prostupu do objektu vyjma domu čp. 467 a domu čp 500. To jsou domy, mezi kterými vede kabel, který bude modernizován.

16.10.2013

Vydán územní souhlas Stavebním úřadem Slaný, pro realizaci naší akce.

listopad 2014

Realizovala se páteřní část trasy nezasahující do domů, společně s výkopovými pracemi jiné organizace.

13.1.2014

Napojení domů některých domů bude probíhat lednu 2014, termín realizace je schválen městem Slaný od 20.1.2014 - 31.1.2014. Jednotlivé domy realizované v 1.fázi budeme informovat. Následně dojde k zafouknutí mikrotrubiček a optických kabelů a jejich zakončení.

28.2.2014

Zprovozněna trasa do prvního objektu.

březen 2014

Bude probíhat zafukování kabelů do objektů, které jsou realizovány ve fázi 1

• Zapojeny objekty: Vikova 1111, Vikova 471, Vikova 472, Vikova 473, Vikova 467
• 28.3.2014 zapojeny další objekty: Vikova 273, Vikova 274, Vikova 272
• 11.4 zapojeny domy Na Dolíkách 503, Na Dolíkách 505, Bezručova 495-496, Bezručova 497-498, Bezručova 499-500

léto 2014

Cca v srpnu budou realizovány další objekty, které ještě nemají (k únoru 2014) přivedené chráničky v zemi.

Jakmile budeme mít bližší informace o tom, kdy a jakým způsobem se bude napojovat Váš dům, budeme Vás kontaktovat.